top of page

Kjerneboring Tjenester

Med hjelp av moderne utstyr og lang erfaring, leverer vi boretjenester i betong, mur, stein og ulike fjelltyper.

 

Vårt boreprogram inneholder:

Boring av hull fra 12 mm til 600 mm (1,2 cm - 60 cm) diameter, med vinkel opp til 45 grader. I spesielle tilfeller har vi mulighet for å bore større dimensjoner.

 

Våre tjenester benyttes når det er behov for lage åpninger i mur, betong og andre harde materialer, til gjennomføring av rør og ledninger, til åpninger for vinduer, dører, ventilasjonsanlegg, trappeåpninger og så videre. Vi borer og skjærer gjennom mur og murstein, betong (også armert betong), keramisk stein og fliser. Arbeidet utføres raskt og nøyaktig uten å skade omkringliggende materiale. 

Bruk av diamantbor er den mest effektive metoden å bore i ulike overflater, og brukes når det er behov for presise, sirkulære kutt. Det er ingen vibrasjon og støy ved boreoperasjonen, overflater sprekker ikke og miljøet blir støvfritt. Diamantbor lager åpninger med ønsket diameter på rett sted og til millimeter nøyaktighet. Boredybden er ubegrenset. I mange tilfeller er det nødvendig å bruke vann ved kjerneboring, men vi har muligheter til å bore tørt med støvoppsamlingssystem slik at det kan bores i bygninger mens de er i bruk. Boreriggen er liten og kompakt, slik at man kan bore selv der hvor det er trangt om plassen.

 

Sammenlignet med kjerneboring med konvensjonelt utstyr, gir bruk av diamantbor mange fordeler; lavere tidsforbruk, større nøyaktighet, mindre risiko for skader i materialet det bores i, mindre støv, støy og avfall. Muligheten til effektiv boring gjør også at man ikke trenger bruke mye tid på nøyaktig planlegging av rørgjennomføringer.

 

Våre eksperter bruker moderne HILTI, Cedima og annet kvalifisert og godkjent boreutstyr, og sikrer dermed en leveranse med høy kvalitet. Med riktig utstyr, kompetanse og teknikk unngår man en langvarig og komplisert prosess, unøyaktig arbeid, skader og så videre.

Vi har lang og solid erfaring på fagfeltet og lover en leveranse av høy kvalitet til en fornuftig pris.

Ta kontakt med oss for gratis og uforpliktende befaring og veiledning. 

Hullene må bores nøyaktig slik det er nødvendig for rørstørrelsene. Derfor kan du forberede bygningen for installasjon av varmesystemet uten å betale for mye for større hull enn du faktisk trenger.

Disse enhetene forårsaker de fleste vibrasjoner under bruk. Derfor må du følge produsentens anbefalinger, og å velge riktig størrelse av hull.

Vi kan bore hull i riktig størrelse gjennom takene, fundamentene og veggene i huset. Det er viktig å holde riktig helningsvinkel her, fordi du ikke vil at ting skal begynne å flyte for sakte eller innover.

Kjerneboringsarbeid etter formålet

installasjon av elektriske ledninger

Hull for nødvendig dirigering av elektriske ledninger og installasjonskabel. Ikke vent på at elektrikere skal forberede seg på ledningsarbeid. Gjør bygningen klar på forhånd.

installasjon av teknologiske utstyr

Uansett om det er en armert betongplate eller murvegg. Etter vårt utført arbeid, vil du kunne installere nødvendig utstyr og maskiner som kreves av produsentene.

Døråpninger, trapprekkverk og andre elementer

Fra nye dører og vinduer i de tykkeste vegene til hull som skal hjelpe raskt og nøyaktig å installere interiørelementene i hele huset.

bottom of page